Opdrachtgevers voor management projecten gezocht!

dec 18, 2018

Ben jij de opdrachtgever voor een uitdagend Management Project voor HMSM studenten?

Wil jij de volgende generatie gastvrijheidsmanagers de gelegenheid geven om te groeien in hun competenties en attitude?  

Ben je op zoek naar een buitenstaander’s perspectief op je bedrijf en innovatieve ideeën?

Of wil je nu eindelijk eens dat diepte-onderzoek laten doen waar je zelf maar niet de tijd voor vindt?

In dat geval kan dit een uitgelezen kans zijn om jou als opdrachtgever te koppelen aan een van onze management project groepen die half februari met hun afstudeerproject beginnen.

Het kan al een tijd geleden zijn dat je bent afgestudeerd met je eigen project. We geven je hier dan ook een update van de belangrijkste veranderingen in het curriculum, de opzet van de management projecten, het soort opdrachten waar studenten aan werken en de werkwijze.

Curriculum

Tegenwoordig kunnen onze studenten kiezen uit drie specialisaties / tracks tijdens hun laatste 1,5 jaar: Hotel Management, Food Service en Horizons in Hospitality. Het doel is om jonge professionals op te leiden die uitstekend toegerust zijn om innovator of ‘change-maker’ te zijn in de internationale hotelindustrie of een range aan bedrijven, stichtingen, zorg- of overheidsinstellingen. De focus van de Hotel Management School Maastricht ligt op ‘The Next step in hospitality’.

Management Project

Het management onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een groep van ongeveer 5 studenten voor een opdrachtgever. De studenten presenteren de resultaten van het project in een onderzoeksrapport en een adviesrapport aan opdrachtgever. Na afronding van dit project, starten de studenten hun managementstage: de laatste fase van hun Bachelor opleiding. De onderzoeksopdrachten vinden plaats in alle terreinen van gastvrijheid.

Vragen Management Projecten

Voorbeelden van management onderzoeksprojecten zijn:

 • verbeteren gast tevredenheid
 • concept ontwikkeling
 • haalbaarheid studies
 • marktonderzoek  (bijvoorbeeld sociale media analyse)
 • onderzoek naar service gebonden thema’s zoals service recovery
 • beleidsplanning,
 • ontwikkeling business plannen
 • ontwikkeling medewerker-,  trainee- or patient journeys

Voorbeelden van onze recente opdrachtgevers:

 • Zoku Amsterdam, Pulitzer Amsterdam, Postillion Hotels Group, Hilton EMEA, Marriott International and PentaHotels (onderdeel Rosewood Hotel Group);
 • Albron Catering, Heineken Nederland, Nestle, FCSI Foodservice Consultants Society International, KLM Catering Service, Deli XL, Heinz Foodservice
 • Maastricht University Medical Centre, Zuyderland Zorggroep, De Leyhoeve, Brightlands  Chemelot Campus, Compass Group, Provincie Limburg, Vijverborgh adviesbureau, Twijstra & Gudde, RAI Amsterdam, MECC Maastricht

Enkele van de voordelen voor onze opdrachtgevers:

 • Grondig onderzoek op maat met nieuwe inzichten uitgevoerd door vierdejaars studenten.
 • Kosten gebaseerd op uitvoeringskosten.
 • Meer Merkbewustzijn en merkvoorkeur  onder studenten (toekomstige werknemers).

Werkwijze

Twee maal per jaar (in februari en september) starten gemiddeld 30 projectgroepen aan een adviesproject. De projectgroepen worden begeleid door docenten van onze opleiding. Naast de inhoudelijke begeleiding is deze begeleiding procesmatig van aard, hetgeen betekent dat de begeleider waakt over de inzet, samenwerking en collegialiteit van studenten, alsook de professionele communicatie met de opdrachtgever. Daarnaast worden studenten in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de deskundigheid en expertise van vakdocenten enerzijds en externe deskundigen anderzijds.

Gedurende een periode van 15 weken werkt de projectgroep aan het onderzoek- en adviesrapport. De student verdedigt individueel het onderzoeksrapport ten overstaan van de eigen begeleider en een andere HMSM docent. Het adviesrapport ten overstaan van een HMSM docent en een externe professional uit een relevant expertisegebied.. Na deze verdediging ontvangt de opdrachtgever de rapporten. Tevens verzorgt de projectgroep een presentatie over het advies voor de opdrachtgever.

 

Vooraf worden afspraken gemaakt met de opdrachtgever over de (voorlopige) adviesopdracht, de wijze van begeleiding en ondersteuning door de opdrachtgever, de in rekening te brengen kosten, etc. De kosten die aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht bedragen € 2.750,-. Dit bedrag is een vergoeding voor de kosten die vanuit de opleiding worden gemaakt, inclusief het aan de projectgroep verstrekte budget. BTW wordt niet in rekening gebracht, aangezien onderwijsactiviteiten vrijgesteld zijn van BTW. Mede afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever is het mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het –ten gevolge van de aard van het project- gewenst en/of noodzakelijk is om (buitenlandse) reizen te maken. Deze eventuele extra kosten komen dan voor rekening van de opdrachtgever.
 

 

Neem contact op met de Management Project Coördinator:
Mr. Frans van Heteren

frans.vanheteren@zuyd.nl
+31 6 24 58 51 57

 


Ander nieuws